ČLOVEK IN GORE V DAVNINI

LJUDJE SO ZAHAJALI V PLANINE IN GORE ŽE V DAVNI PRETEKLOSTI. DANES IŠČEMO NJIHOVE SLEDI IN ODKRIVAMO NJIHOVO ZAPUŠČINO.

 

                                          

                                          Začelo se je leta 1995 na Veliki planini:  Dr. Tone Cevc, France Stele in Miran Bremšak.                          (foto France Stele)
 

                               

                               Do leta 2014 aktivna gornika in gorska topografa Janez Bizjak in Miran Bremšak.

                               

                               Prvi obiskovalci gora so bili lovci in nabiralci gozdnih sadežev ter zelišč.

                               

                               Znamenj lova  je relativno veliko.

                               

                               Poznoantična ali zgodnje srednjeveška puščična ost najdena na Krstenici  leta 1999.

                               

                               Gorski pašniki so vabili pastirje s svojimi čredami. Antični zvonček s planine Za Migovcem.

                               

                               Živinski zvonec s kambo  najden na Zelenici v neposredni bližini antičnega tlorisa.

                               

                               Že v eneolitiku so obiskovali Malo polje.

                               

                               V gorski naravi človek ni sam.

                               

                               Na Vrtaški planini. Ime je dobila po globokih brazdah, ki so ji zadali rudarji.

                               

                               Pobožne želje gorskega raziskovalca.

                                

                               Pred tremi tisočletji so pustili obiskovalci lončenino na Lepoču.                          

                               

                               V gorski poti  vpletena oblačilna igla je čakala več kot tri tisoč let. Korita pod Dleskovcem.

                               

                               Štirinajst ur hoje ni zaman. Skromen a poveden rezultat: antična lončenina in artefakt pod Šmohorjem.

                               

                               Komaj kateri gornik ve za Vrtače pod Velikim vrhom. V antiki je bil pogosto obiskovan kraj. Lončenina v plasti.

                               

                               Dotik tisočletij: izreden primer fibule v Karnovi dolini.

                               

                               Ob petih zjutraj, ko sonce obsije vrhove. Dan bo dolg in vroč. 

                               

                               Planina Krošnja v antiki. Najnovejši poseg v naravi se je dotaknil najdišča.

                               

                               Najdeni dokaz: tudi v hallštetskem obdobju so bile gore pogosto obiskovane. 

                               

                               Okoli leta 313 po Kristusu na Doličih.

                               

                               Če so v antiki lahko prečili neroden prelaz med Zelenim vrhom in Podrto goro zakaj ga midva ne bi. 

                               

                               Bronasta doba pod Kalškim grebenom. Absolutna starost bronastega nožiča je okrog 3500 let.

                               

                               Preprosto orodje antičnih rudokopov. 

                               

                               Stilus in hišni ključ na Ravnah pod Dleskovcem. So zapisali vse tovore rude?

                               

                               Poznoantični fragment lonca.

                               

                               Pogled v stratigrafijo na planini Vodotočnik.  Na tlorisu antične stavbe je danes heliodrom.

                               

                               Dleskovec. Gora s prekrasnim razgledom in mističnim imenom. So opravljali obrede s dleskanjem  rok? 

                               

                               Bogatinovi zakladi. Dragocenost (železova ruda) je bila odnešena. 

                              

                               Krstenica ni bila do sedaj poznana po rudarjenju čeprav je pod rušo veliko bobovca. Velika rudna jama.

                               

                               Železova ruda izpod Krede.

                               

                               Pozorno oko ne spregleda železove rude na poti proti Sedelcu pod Velikim vrhom.

                               

                               Prekopane planjave pod Kasarnami proti Peskom.

                               

                               Ostanek antične arhitekture s tlakovanim vhodom v stavbo. Tloris je obkrožen z rudnimi jamami.

                               

                               Snežna konta za Migovcem z antičnimi ostalinami. Najti je številna znamenja rudarjenja in pašništva.

                               

                               Najvišji tloris ob rudnih jamah v Julijcih - 2001 m.

                               

                               Tloris antične stavbe, ki ga skrbno varuje Velika Baba.

                               

                               Antika! Po mrzli in skrajno mokri noči zaslužen uspeh (Lepoč).

                               

                               Pogled izpod Podrte gore na rudarska področja. 

                               

                               Veliko planino pod Pelci so obiskovali vsaj že v antiki. 

                               

                               Kameno orodje s Kriške planine na Krvavcu.

                               

                               Blejska konta. Koliko rudarjev je preznojilo kotanjo pod Velikim Selišnikom. 

                               

                               Izkušnje arheološkega topografa. Še ne odkriti temelj stavbe iz antike nad katerim bedi Podrta gora.

                               

                               Pri Utah v dolini Sedmerih jezer so se zadrževali obiskovalci že v bronasti dobi. 

                              

                               Prikriti tlorisi antičnih stavb visoko nad planino Govnjač.

                                 

                               Posvet po odkritju antične postojanke na Veliki planini nad Trento.

                               

                               Dokazano prazgodovinsko zatočišče pod Malim Matterhornom.

                                

                               Rudarji so "pustili" znamenita jezerca pod Slemenovo špico.

                              

                               Manj znameniti ostanki rudarjenja nad Moličko planino.

                               

                               Poznoantični kovinski predmeti in lončenina najdeni na Kališču pod Storžičem.

                              

                               Tudi področje pod Gracijo je v antiki pogosto obiskovano. 

                               

                               Rudne jame in prazgodovinsko antična lokacija na smučišču Vogel.

                              

                               Lokacija na Voglu je potrjena. Najbolj značilen dokaz za lokacijo iz antike je darovana bronasta fibula.

                              

                               Predmeti, ki nakazujejo obljudenost lokacije na Voglu v davni preteklosti na celin 2700 let.

                                

                               Najvišja antična postojanka: 1961 m nad morjem.   

                                  

                               Podkvi najdeni na Peci: 14. stoletje ter 12. stoletje.

                               

                               Rudne jame pod Kordeževo glavo na Peci.                              

                              

                               Pogled iz antične lokacije proti "svetišču narave" (Ojstrica).

                                                          

                               Malo dleto za obdelavo rude značilno za antično obdobje najden pod Koroškim vrhom nad Korošico.

                               

                               Med apnenčeve sklade vpeta železova ruda nad Tolminskim Migovcem.

                                                          

                               Na deponiji jalovine železove rude nad Tolminskim Migovcem poleti 2012.

                               

                               Odkritju prazgodovinske lokacije jeseni 2012 visoko nad Lepeno so pomagali jeleni. (foto G. Kutin)

                               

                               Izjemno odkritje dela dna lončenega cedila - težko pričakovani dokaz, da so v gorah izdelovali sir (nad Lepeno). 

                               

                               Antični zvonček s planine Bošinka pod Vodenimi rupami z napisom "URS".

                               

                               Področje pod Gracijo je bilo  obljudeno tudi v antiki. 

                               

                               Antično bronasto ustje čutare iz kozje kože  najdeno na Čohavnici nad Presedljajem. 

                               

                               Za arheologijo neprimerne razmere v gorah. 

                               

                               Tolminska vasica  Čadrg ima potrjene zgodovinske  korenine v stari železni dobi.  (foto Gorazd Kutin)

                               

                               Dron Mircy 1 bo v realnem času priskrbel  sliko težko prehodnega terena in ostale podatke za določanje. 

                               

                               Od ustaljenih planinskih poti odmaknjena antična planina Zgornja Lašca. (foto Gorazd Kutin)

                               

                               Pogled na piramido Tolminskega Migovca iz prazgodovinsko antične postojanke na planini Razor. (foto G. Kutin)

                               

                               Najdeni dragoceni predmeti v gorah govorijo o nam nepoznanem načinu darovanja v prazgodovini in antiki

                               

                               Postojanka iz bronaste dobe nad Kokrškim sedlom. Je človek stopil na vrh Grintovca pred 3500 leti? (foto F. Stele).

                               

                               Medved na zaključku bronaste ovratnice je čuval lastnika pred nevarnostmi na Planini Koren pred 2500 leti.

                              

                                                                                    FOTOGRAFIJE MIRAN BREMŠAK

s
STRAN JE V IZDELAVI:MIRAN BREMŠAK