Seznam najdišč nad gozdno mejo in komentar 

Lokacija

Mikrolokacija

Obdobje

Datum

Najditelj

 

 1. Kamniško sedlo

Pri pastirjih

A

14.06.1996

Dr.Ivan Turk,  dr. Tone Cevc, Janez Bizjak, France Stele, Miran Bremšak

 1. Velika Planina

Pečice

A, Ap, P, ZSV

25.06.1996

France Stele, Miran Bremšak

 1. Velika Planina

Gradišče

 

1996

Dr. Tone Cevc, France Stele, Miran Bremšak

 1. Velika Planina

Za Plečem

 

1996

Dr. Tone Cevc, France Stele, Miran Bremšak

 1. Ovčarija na Kalcah

Pod spodmolom

A,PSV

15.07.1996

France Stele, Miran Bremšak

 1. Dolga njiva – Krvavec

Pod Domom na Krvavcu

A

27.10.1996

Dr. Tone Cevc, France Stele, Miran Bremšak

 1. Planina Koren – Krvavec

 

P, Ap, ZSV

19.10.1996

Dr. Tone Cevc, France Stele, Miran Bremšak

 1. Čohavnica

Osrednji del

Ap

10.09.1996

France Stele

 1. Krvavec

Pod domom

ZSV

02.05.2003

Miran Bremšak

 1. Sedelce – Dleskovec

 

A

24.05.1999

Alenka Bremšak, Miran Bremšak

 1. Korita – Dleskovec – obsežno rudišče

Naključna najdba

P

24.05.1999

Alenka Bremšak, Miran Bremšak

 1. Vodotočnik I

Pod tlorisi

A

18.05.1997

Alenka Bremšak, Miran Bremšak

 1. Planina Rzenik

Spodnji del planine

Ap

09.08.1997

Dr. Tone Cevc, France Stele, Miran Bremšak

 1. Lipanca

konta pod Blejsko kočo

Ap

17.11.2002

Janez Bizjak

 1. Bevška planina – Svečica

Na pomolu

Ap, ZSV

16.05.1998

Miran Bremšak

 1. Planina na Kraju – pod Gracijo

 

Ap

13.11.2006

Janez Bizjak, Miran Bremšak

 1. Planina Klek I

Spodnja lokacija v mrazišču

Ap

23.08.1999

Miran Bremšak

 1. Planina Klek II

Antika pozna, zgodnji sr.

A, Ap, ZSV

23.08.1999

Miran Bremšak

      16. Mali Matterhorn  – spodmol

 

P

2000

Janez Bizjak, …

 1. Snežna konta  Migovec I

 

A, Ap

2000

Janez Bizjak

 1. Krstenica II

 

ZSV

2003

Janez Bizjak, …

 1. Krstenica I

 

Ap, ZSV

xx.10.1999

Jože Bremšak ml., Miran Bremšak

 1. Planina pod Kredo

Pvanina

A, Ap

02.06.2002

Janez Bizjak, Miran Bremšak

 1. Smokuška planina

Nad izvirom Završnice

A, Ap, ZSV

19.05.2001

Alenka Bremšak, Miran Bremšak

 1. Zadnji Vogel

Poljanica

P, Ap

04.08.2003

Mija Ogrin,Janez Bizjak, Miran Bremšak

 1. Raduha nad Loko

SV nad kočo na Loki

ZSV

18.06.2002

Alenka Bremšak, Miran Bremšak

 1. Štapce

Pod prehodom J

Ap

13.08.2002

Alenka Bremšak, Ana Bremšak, Miran Bremšak

 1. Zgornja Krma

Pod lovsko kočo

P, Ap

31.08.2002

Miran Bremšak

 1. Kališče

Na grebenu nad domom

Ap, ZSV

12.06.2002

Miran Bremšak

 1. Dolga njiva pod Cijanovco

Nad kočo

Ap, ZSV

01.05.2000

Miran Bremšak

 1. Planina Šija

SV nad kočo

P

1998

Dr. Jana Horvat, dr, Tone Cevc, France Stele, Miran Bremšak

 1. Planina Pungart

Na vzhodnem delu planine

Ap

1998

Dr. Jana Horvat, dr, Tone Cevc, France Stele, Miran Bremšak

 1. Planina Dolga njiva pod Košutnikovim turnom

Pri izviru

ZSV, VSV

16.06.2001

Miran Bremšak

 1. Planina Ravne (?) nad Belco (Bavha)

V spodnjem delu

Ap, ZSV

26.09.2003

Andrej Koncilija, Miran Bremšak

 1. Visoki kurji vrh nad Belco

Na začetku zg. grebena

ZSV

26.09.2003

Andrej Koncilija, Miran Bremšak

 1. Vodene rupe pod Kovačjo glavo (Kreda)

 

Ap

xx.07.2002

France Stele

 1. Mišelj planina

Pod izvirom

P

2007

Janez Bizjak, …

 1. Konjsko sedlo – spodnji kav

 

P, A, Ap,

16.10.2003

Mija Ogrin, Janez Bizjak, Miran Bremšak

 1. Mala planina

 

P

1997

Dr. Tone Cevc, France Stele

 1. Snežna konta Migovec II

Ob rudnih jamah JV

A, Ap

2008

Janez Bizjak

 1. Vodole

Nad hlevom Z

(?)

26.07.1997

Alenka Bremšak, Ana Bremšak, Miran Bremšak

      38. Vodene rupe

V vhod na planino

P

20.06.2005

Dr. Jana Horvat, Mija Ogrin, Alenka Bremšak, Janez Bizjak, Miran Bremšak

      39. Reber nad Begunjami

greben

A

28.09.2008

Miran Bremšak

      40. Krvavec – Križka planina

 

P

13.05.2003

Dr. Tone Cevc, France Stele, Miran Bremšak

      41. Poljanica – Lepa Komna I   

 

P

03.06.2005

Dr. Jana Horvat, Mija Ogrin, Miran Bremšak

      42. Pri Utah – dolina Sedmerih

Nad »osmim jezerom« Z

P

02.07.2005

Janez Jež, Miran Bremšak

      43. Govnač

 V konti Z

Ap

2002

Janez Bizjak

      42. Pečana I

 

Ap

xx.05.2005

Janez Bizjak

      45. Krošnja – Spodnja Komna

J

Ap

28.06.2008

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      46. Pečana II-V

V

A, ZSV

24.05.2005

Dr. Jana Horvat, Mija Ogrin, dr. Tone Cevc, Janez Bizjak, France Stele, Miran Bremšak

      47. Mali Lepoč I

Z

A

27.06.2009

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      48. Mali Lepoč II

V

Ap

27.06.2009

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      49. Mali Lepoč III

V

P

27.06.2009

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      50. Barjanca - Pokljuka

 

A

xx.09.1999

Janez Bizjak

      51. Vrtače - Dleskovec

 

A

11.05.2007

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      52. Za skalo – Travnikova dolina

 

Ap

17.08.2008

Berti starejši, Janez Bizjak, Miran Bremšak

      53. Dol za bajarjem

 

A

17.08.2008

Berti starejši, Janez Bizjak, Miran Bremšak

      54. Krog pod Krnom

.

P

2002

Janez Bizjak, …

      55. Velika planina - Zapotok

 

P;A

14.10.2009

Nadzornik TNP, Janez Bizjak,

      56. Predolina I  (pod Babo)

 

P

06.08.2009

Berti mlajši, Janez Bizjak, Miran Bremšak

      57. Predolina II  (pod Babo)

 

Ap

06.08.2009

Berti mlajši, Janez Bizjak, Miran Bremšak

      58. Vrh nad Gracijo - Lanževica

Dolina pod vrhom SV

Ap

15.07.2009

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      59. Poljanica – Lepa Komna II

Osredja lokacija

Ap

03.06.2005

Dr. Jana Horvat, Mija Ogrin, Miran Bremšak

      60. Poljanica – Lepa Komna III

Južna lokacija - plato

Ap

15.07.2009

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      61. Blejska konta I 

 

P

09.09.2009

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      62. Blejska konta II (zvonček)

 

Ap

06.10.2009

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      65. Pod Krnico (Planina za skalo)

 

Ap

28.09.2009

Berti mlajši, Janez Bizjak, Miran Bremšak

      66. Pod  Kopico

 

A

28.10.2009

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      67. Pod Slatno I

 

A (žara)

28.10.2009

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      68. Vodotočnik II

 

A

23.09.2009

Janez Bizjak, Miran Bremšak,…

      69. Ravne pod Dleskovcem (S konta)

 

A

22.05.2010

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      70. Karnova dolina

 

Ap

xx.08.2010

Janez Bizjak, Berti

      71. Konta pod Zelenim vrhom I

 

A

xx.06.2010

Nadzornik TNP, Janez Bizjak

      72. Konta pod Zelenim vrhom II

 

A,P

14.09.2010

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      73. Njivice nad Vrtaško planino

 

A (P)

05.06.2010

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      74. Planina V plazeh

 

Ap

xx.08.2010

Janez Bizjak

      75. Šmohor I  (konte)

 

Ap

10.07.2010

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      76. Doliči

 

Ap

10.07.2010

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      77. Vrše (Podrta gora)

 

 (?)

14.09.2010

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      78. Kser – Vrh škrli I

 

Ap

15.09.2010

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      79. Kser – Vrh škrli II (2 lokaciji)

 

Ap

15.09.2010

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      80. Dolge njive (Krvavec)

 

P

16.10.2010

Miran Bremšak

      81. Škednovec

 

Ap

xx.08.2011

Janez Bizjak

      82. Šija - Vogel

 

Ap

26.09.2011

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      83. Vogel – Dolga planja

 

A

26.09.2012

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      84. Mohavšček - puščica

 

Ap

15.09.2010

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      85. Zelenica

 

A

05.08.2011

Janez Bizjak, Miran Bremšak

      86. Gracija

 

A

13.11.2006

Janez Bizjak, Miran Bremšak

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opombe:  P      -   prazgodovina

                A      -   antika

                Ap    -   pozna antika

                ZSV  -  zgodnji srednji vek

                VSV -   visoki srednji vek