ČLOVEK IN GORE V DAVNINI

LJUDJE SO ZAHAJALI V PLANINE IN GORE ŽE V DAVNI PRETEKLOSTI. DANES IŠČEMO NJIHOVE SLEDI IN ODKRIVAMO NJIHOVO ZAPUŠČINO.

     
 
   

KDAJ? ZAKAJ?

 

23.MAJA 1996 JE SKUPINA KATERO SO SESTAVLJALI DR. TONE CEVC, DR. IVAN TURK, JANEZ BIZJAK, FRANCE STELE IN MIRAN BREMŠAK NAŠLA NEDVOUMNE SLEDI O PRISOTNOSTI LJUDI V DAVNINI VISOKO V GORAH. NA PLANINI PRI PASTIRCIH (NA STANU) POD KAMNIŠKIM SEDLOM SO V ANTIKI PRVI OBISKOVALCI PUSTILI BRONASTE FIBULE, AMULET, BRUSNE KAMNE IN ŠTEVILNE RAZBITE LONCE. RAZISKOVANJE GORA JE DOBILO NOVO ZANIMIVO PODROČJE. PRVIM NAJDIŠČEM V KAMNŠKIH PLANINAH SO SLEDILA NAJDIŠČA V KARAVANKAH, PO PRVEM RAZISKOVALNEM OBDOBJU PA SO STOPILE V OSPREDJE JULIJSKE ALPE. PRVOTNO VEDENJE JE PRIPISOVALO OBISKOVANJE GORA PASTIRJU, NABIRALCU IN LOVCU. NAJDENI ANTIČNI ZVONCI, KEMBELJNI IN LONČENINA NAKAZUJEJO NA SEZONSKO PAŠO OVAC IN PREDELAVO MLEKA. NAJNOVEJŠA TOPOGRAFIJA IN RAZISKOVANJA OBŠIRNIH OBMOČIJ Z RUDNIMI JAMAMI PA DOKAZUJEJO DRUGAČNE OBISKOVALCE V PRAZGODOVINI, ANTIKI IN ZGODNJEM SREDNJEM VEKU: V OSPREDJE STOPAJO NEUTRUDNI ISKALCI RUDE IN RUDOKOPI TER NJIHOVI SKRIVNOSTNI VERSKI RITUALI. NAJDENI PREDMETI GOVORIJO O NAČINU IZKORIŠČANJA RUDIŠČ TER O SKROMNIH MOŽNOSTIH ZA PREŽIVETJE V GORAH. KRONA ODKRIVANJ SO SLEDOVI Z VZNEMIRLJIVIMI PRVIMI DOKAZI PRAZGODOVINSKEGA IN ANTIČNEGA RUDARSTVA, NAJDENIMI NA ROBU SMUČIŠČA NA VOGLU SEPTEMBRA 2011.

 

 
 

 

ZATO?

ALI JE NA ŽELEZNEM PRSTANU (NAJDEN 24.05.1999 POD DLESKOVCEM NA ROBU RUDNE JAME) EDINA   ANTIČNA UPODOBITEV OBISKOVALCA GORA?  BRONASTI ZVONČEK  Z VREZANIM NAPISOM »URS« POSTAVLJA VEČ VPRAŠANJ KOT DAJE ODGOVOROV. ALI JE NOVEC KONSTANTINA VELIKEGA OSTAL NAD KRNSKIM JEZEROM KOT IZGUBLJENI PREDMET ,  ZAPUŠČINA ZAOBLJUBNEGA OBREDA, ZOBJE DROBNICE PA OSTANEK OBEDA? JE BRONASTA SULICA  NAJDENA POD VELIKIM SELIŠNIKOM   ODRAZ DRUŽBENIH ODNOSOV PRED TISOČLETJI, VERSKIH OBIČAJEV ALI NEVARNIH ŽIVLJENSKIH RAZMER?

ODKRILI SMO VEČ KOT OSEMDESET ARHEOLOŠKIH LOKACIJ V SLOVENSKIH GORAH IN ŠTEVILNE PREDMETE.  PREDAJAMO JIH STROKOVNJAKOM, KI POIZKUŠAJO NAJTI ODGOVORE NA ŠTEVILNA VPRAŠANJA.

 


                                                                         

 

                                                                          PODATKOV IZ TEH DOKUMENTOV BREZ DOVOLJENJA AVTORJA NI DOVOLJENO KOPIRATI IN OBJAVLJATI V DRUGIH JAVNO DOSTOPNIH APLIKACIJAH ALI OBJAVAH,

                                                                          NITI V DELIH, NITI V CELOTI.

                                                                                                                                                       TEKST, FOTOGRAFIJE IN OBLIKOVANJE MIRAN BREMŠAK